Meer geld voor binnenstad Oldenzaalbankbiljetten (Foto: onbekend)
Van de redactie | 12-06-2019
OLDENZAAL - Er komt nieuw geld beschikbaar voor het levendig maken van de Oldenzaalse binnenstad.

De eerdere subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad heeft goed bijgedragen aan het verminderen van de leegstand. In totaal werden 57 subsidies verstrekt. Om deze positieve trend voort te zetten wil het college van Burgemeester en Wethouders deze regeling verlengen.

Er komen wel enkele aanpassingen; onder meer de maximale bijdrage per onderdeel en het uitsluiten van winkelcentra van deze regeling.

Daarnaast is het doel om tot een compactere binnenstad te komen.
Volg ons