Van de redactie | 02-12-2020
LOSSER - Het Waterschap Vechtstromen en gemeenten zoals Losser stonden woensdag even stil bij het feit dat de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in werking trad. 

Het was woensdag namelijk precies 50 jaar geleden dat de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in werking trad. Vroeger werd veel vies water rechtstreeks de natuur in geloosd.

Tegenwoordig is de waterkwaliteit een stuk beter geworden; Vechtstromen zuivert water om dit weer schoon de keten in te sturen en er is bij mensen en bedrijven een grotere bewustwording qua waterkwaliteit ontstaan.

Zeker voor gemeenten met water zoals de Losserse Dinkel heeft de wet veel positieve ontwikkelingen gebracht.
Volg ons