Emil Baveld hoopt op meer zichtbaarheid politie in GlashoesEmil Baveld is teamchef van het politie basisteam Noordoost-Twente (Foto: Eigen foto Gemeente Tubbergen)
Van de redactie | 29-10-2020
TUBBERGEN -  Emil Baveld, teamchef van het politie basisteam Noordoost-Twente hoopt met de prominentere plek van de politie Tubbergen in het Glashoes weer op meer zichtbaarheid voor de politie. "Wij zijn er voor de dienstverlening en de inwoners van Tubbergen moeten daar met een Glashoes nog makkelijker een beroep op kunnen doen."

Het huidige politieservicepunt heeft wel een eigen ingang, maar de gang naar het gemeentehuis is nog afgesloten. Het nieuwe Glashoes moet het tegenovergestelde beeld geven. Geen drempel meer tussen de politie en het gemeentehuis. Geen afgesloten gang, maar een open ruimte waar iedereen zich welkom voelt. Zo probeert de politie het voor de inwoners van Tubbergen eenvoudiger te maken om hun hulpvraag te stellen.

Hulpvraag op maat

Het is niet de enige manier om de drempel voor de hulpvraag te verlagen. De politie in Tubbergen heeft namelijk al een tijdje geen vaste openingstijden meer: “Mensen kunnen een afspraak maken op het moment dat het ze het beste uitkomt. Dat kan eigenlijk niet gek genoeg. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Zo laten we zien altijd klaar te staan voor de burger en in overleg naar maatwerk te zoeken", zegt Baveld. Naast die flexibele openingstijden, vergroot de komst van het Glashoes ook die
hulp op maat: “Het is mijn hoop dat we ook in samenwerking met andere instanties nog beter weten wat er bij mensen speelt.”

Gemoedelijkheid

Baveld ziet dat de laatste jaren het aantal mensen met psychische problemen stijgt. Problemen die buiten spelen, kunnen volgens hem straks beter en sneller worden opgelost: “Door met meerdere organisaties onder één dak te werken, zijn de lijntjes met andere instanties korter. Daardoor wordt ons inzicht alleen maar vergroot en worden problemen hopelijk sneller opgelost.” Ook verwacht de teamchef dat de aanpak in het nieuwe multifunctionele centrum een stukje minder bureaucratisch wordt: “Een persoonlijke aanpak werkt in mijn ogen beter.’’

Fijn praatje

In omliggende gemeenten Losser en Dinkelland, is de politie al een tijdje gevestigd in multifunctionele centra. Baveld ziet daar dat dit een positieve werking heeft op de gemeente en hij heeft goede hoop dat het Glashoes ook in Tubbergen een positieve draai geeft aan de gemeenschapszin: “Het noaberschap is al heel groot in Tubbergen, maar met de komst van een multifunctioneel centrum kan dat alleen maar groter worden. In Losser en Dinkelland staat het multifunctioneel centrum nu bekend als een plek om makkelijk een fijn praatje te kunnen houden en waar mensen zich op hun gemak voelen.”

Prominentere plaats voor betere dienstverlening

De politie heeft misschien niet dezelfde benaderbare uitstraling als een bibliotheek, maar toch hoopt Baveld die kant op te gaan: “Door de samenwerking te zoeken met verschillende instanties in het Glashoes en de prominentere plaats van het bureau, willen we als politie ook duidelijk maken dat we er zijn voor de dienstverlening. Dat we mensen willen helpen. Dat ze bij ons terecht kunnen.”
Volg ons