Geen coronaloket in Wierden Gemeentehuis Wierden (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 20-10-2020
WIERDEN – De CDA-fractie Wierden-Enter kwam dinsdagavond, tijdens de commissie Grondgebied, met de tip naar het college om in het gemeentehuis een coronaloket te realiseren waar ondernemers, kulturhuizen, verenigingen en inwoners terecht kunnen met vragen over corona.

Wethouder Richard Kortenhoeven benadrukte dat elke inwoner van Wierden altijd bij de gemeente terecht kan voor vragen.

Verder verwees hij naar het ondernemersloket waar de gemeente mee bezig is en ondernemers terecht kunnen voor informatie.
Kortom, een coronaloket is voorlopig niet aan de orde.
Volg ons