Laatste startersleningen Oldenzaal Oldenzaal gemeentehuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 29-09-2020
OLDENZAAL - Oldenzaalse jongeren hebben belangstelling voor de starterslening.

In 2019 en 2020 zijn 26 leningen verstrekt. Daarnaast hebben nog eens 10 starters een toewijzingsbrief ontvangen. Het college van B&W heeft besloten nog eenmaal € 200.000 in te zetten voor nog eens 5 extra startersleningen. Verwacht wordt dat medio oktober geen aanvragen meer in behandeling kunnen worden genomen.

In de begroting voor 2021 zijn geen middelen voor continuering van de starterslening opgenomen.

Door de afschaffing van de overdrachtsbelasting worden de kansen op een koopwoning voor een starter in 2021 wel vergroot. Met de starterslening worden de mogelijkheden van een starter op een koopwoning in Oldenzaal vergroot.

De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen. Iedereen in Oldenzaal die nog niet eerder een woning heeft gekocht, kan de starterslening aanvragen. Op dit moment zijn lopen nog 10 aanvragen bij SVn, de organisatie die de starterslening uitvoert voor de gemeente. Met het extra budget kunnen nog ongeveer 5 leningen worden verstrekt.

Andere maatregelen
Door de afschaffing van de overdrachtsbelasting worden de kansen op een woning voor een koopstarter in 2021 vergroot. De verlening van de starterslening is niet de enige maatregel in Oldenzaal.

Het college zet ook in op meer woningaanbod door nieuw- en verbouw in bijvoorbeeld De Stakenbeek en De Graven Es. Het doel is om jongeren en starters meer kansen te bieden op een woning in Oldenzaal, zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonplaats is en blijft voor iedereen.

Week van de starter
Van 27 september tot en met 4 oktober vindt de Week van de Starter plaats. Deze week is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens deze week is de website startenopdewoningmarkt.nl gelanceerd. Hier vinden starters betrouwbare en complete informatie over de mogelijkheden die er voor hen zijn op de woningmarkt.
Volg ons