Losser start met beweeg-enquete laptop (Foto: StockSnap / Pixabay)
Van de redactie | 23-09-2020
LOSSER - De gemeente Losser is gestart met een enquête op het gebied van voeding, bewegen en gezondheid.

Zij vragen mensen om even een anonieme vragenlijst in te vullen, waarmee ook leuke prijzen te winnen zijn. De gemeente, verenigingen en sportformateur Richard Migchielsen willen zo weten hoe inwoners denken over bepaalde onderwerpen.

Uiteindelijk moet zo het sport- en beweegaanbod in Losser nog beter aansluiten bij hun behoefte.
Volg ons