Van de redactie | 05-08-2020
TWENTE - Deze week is het eerste rapport gepresenteerd over de gevolgen voor Twente van de coronamaatregelen.

Begin maart werd de Twentse samenleving geconfronteerd met de verspreiding van het Corona-virus. De overheid nam maatregelen om de verspreiding in te dammen. Deze maatregelen hadden grote consequenties voor kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers in Overijssel.

Zorgbelang heeft eind maart een meldpunt geopend waar zich al snel mensen melden met vragen en signalen over de gevolgen van de corona-crisis.

Inmiddels is de rapportage over de maanden juni en juli opgesteld.Vooral gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd hebben om deze rapportage gevraagd, zodat zij passende oplossingen kunnen realiseren bij de signalen en de adviezen.

 

Mensen hebben uiteenlopende redenen om hun verhaal te doen:
  • Mensen lopen tegen vragen en knelpunten aan en hebben behoefte aan de ondersteuning van de cliëntondersteuners, de klachtenfunctionarissen en de ombudspersonen van Zorgbelang Overijssel om antwoorden en oplossingen te vinden.
  • Inwoners van Overijssel hebben behoefte aan een luisterend oor of aan een tip bij wie ze terecht kunnen voor praktische hulp.
  • Mensen bellen of mailen met Zorgbelang om hun ervaringen door te geven, zodat Zorgbelang Overijssel als belangenorganisatie in gesprek kan gaan met zorgaanbieders, zorgverzekeraars of gemeenten om gezamenlijk een knelpunt op te lossen.
  • Ten slotte nemen mensen contact op met Zorgbelang Overijssel om een goed idee of een mooi initiatief door te geven, waar ook anderen weer van kunnen leren.
Volg ons