Hoek Ravenhorsterweg/Scholtinkstraat opgewaardeerdHoek Ravenhorsterweg/Scholtinkstraat wordt opgewaardeerd (Foto: Gemeente Losser)
Van de redactie | 07-07-2020
LOSSER - Gemeente Losser heeft een stuk grond aangekocht om zo de omgeving van de hoek Ravenhorsterweg/Scholtinkstraat in Losser opnieuw te kunnen inrichten.

Met de aankoop is een bedrag van 69.000 euro gemoeid. Wethouder Jaimi van Essen: “Met deze aankoop vervullen we een aantal wensen."

"In de eerste plaats kunnen we ter plekke in Losser het kruispunt nu opnieuw inrichten zodat het daar veiliger wordt voor alle verkeersdeelnemers."

"Ten tweede kunnen we zo een goede entree realiseren van het nieuwe woongebied ‘Wonen aan de Dinkel’ en de toegang tot het afvalbrengpunt verbeteren. En als laatste krijgen we nu de gewenste doorgaande voet- en fietsverbinding tussen het centrum van Losser en het mooie Dinkeldal.”

Kruispunt Scholtinkstraat/Ravenhorsterweg uitvoeren als verhoogd kruispuntplateau.

In navolging van het inrichten van de Bernard Leurinkstraat als 30 kilometer per uur-wegvak wordt op termijn ook de Scholtinkstraat en het binnen de bebouwde kom gelegen deel van de Ravenhorsterweg ingericht als 30 kilometer per uur-wegvak. Een verhoogd kruispuntplateau op de kruising Ravenhorsterweg/Scholtinkstraat is dan verkeerskundig de beste inrichting. Daar is nu de ruimte voor.

Voor recreanten en toeristen een aantrekkelijke toegang tot het centrum van Losser creëren.
In het door de raad vastgestelde Parapluplan centrum Losser is de ambitie opgenomen om recreanten en toeristen, die wandelen en fietsen door het Dinkeldal, te verleiden de kern Losser aan te doen. De (nieuwe) route Dinkeldal-Kloosterstraat-centrum Losser, die nu gerealiseerd kan worden, vormt in dit kader een belangrijke dwarsverbinding.

Volg ons