Van de redactie | 30-06-2020
TWENTE - In het najaar van 2019 voerde GGD Twente een onderzoek uit naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder jongeren.

Ruim 10.000 jongeren vulden een vragenlijst in op school. “In de afgelopen vier jaar zien we mooie dalingen rondom alcoholgebruik en roken. In vier jaar tijd is het aantal jongeren in Twente dat dagelijks rookt zelfs gehalveerd tot 4%”, aldus Marieke Weernink, onderzoeker bij GGD Twente.

Waar in 2015 28% van de Twentse jongeren ooit had gerookt, was dit in 2019 nog maar 19%.

Vooral op het vmbo is een sterke daling te zien. Vier jaar geleden had 37% van de jongeren op het vmbo wel eens gerookt. In 2019 was dit 25%. Waar de dalingen vandaan komen is niet bekend. Lieset Jenneboer, Adviseur Gezondheidsbevordering bij GGD Twente, denkt dat de campagne Rookvrije Generatie haar vruchten afwerpt: “Jongeren komen steeds minder in de verleiding om te beginnen met roken. Op veel schoolpleinen wordt al niet meer gerookt en vanaf 1 augustus zijn alle pleinen rookvrij. Voor jongeren wordt de stap naar hun eerste sigaret dus steeds groter.”

Ook de aankomende periode blijft de GGD haar best doen om te zorgen dat rookvrij de norm wordt. “We blijven ons inzetten om de Rookvrije Generatie in Twente als een olievlek te verspreiden. Door de plekken waar kinderen en jongeren komen rookvrij te maken, is de boodschap in hun omgeving steeds hetzelfde en wordt rookvrij de norm. Want ieder kind moet de kans krijgen om rookvrij op te groeien”, aldus Lieset Jenneboer.

Alcoholgebruik
Niet alleen de cijfers rondom het roken zijn flink gedaald, maar ook het alcoholgebruik onder jongeren in Twente neemt af. Ondanks dat de jongeren nog geen 18 zijn, had in 2015 68% van de jongeren wel eens alcohol gedronken en is het percentage in 2019 gedaald naar 56%. In de vier weken voorafgaand aan het onderzoek, heeft 35% van de jongeren alcohol gedronken. In 2015 was dit 41%. “In 2014 is de leeftijdsgrens van het kopen van tabak en alcohol van 16 jaar verhoogd naar 18 jaar. Het kan zijn dat dit invloed heeft op de cijfers. Waar jongeren in 2015 misschien nog dachten ‘als ik in 2014 al 16 was geweest, had ik al mogen drinken’, zijn de jongeren in 2019 mogelijk meer gewend aan de nieuwe leeftijdsgrens, waardoor deze misschien ook makkelijker wordt geaccepteerd”, zegt Lieset Jenneboer. Er is een sterke afname van het aantal jongeren dat alcohol drinkt in een discotheek, café, bar of op een terras. In 2015 was dit 56% en in 2019 34%. Meer dan 50% van de jongeren die alcohol drinkt, drinkt het thuis of bij anderen thuis.

Volg ons