Dorpsblad Luutke zoekt nieuwe vriendenDe Lutte kei (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 30-06-2020
DE LUTTE - Het dorpsblad van De Lutte is op zoek naar wat goede vrienden.

In het verleden vroeg 't Luutke al vaker om steun om dit blad draaiende te houden. En met succes; inmiddels zijn er meer dan 160 betalende vrienden die zo het blad structureel willen steunen. Ook de nodige verenigingen en organisaties zijn hieraan verbonden.

De oplage van het gratis blad groeit echter ook, wat weer extra kosten met zich meebrengt. 't Luutke hoopt dan ook dat meer mensen dit willen steunen. Onder meer bij de balie in het dorpshoes liggen machtigingsformulieren die men hiervoor in kan vullen met een eigen bedrag per jaar.
Volg ons