Aanpassing maaibeleid DinkellandTraktor maait berm (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 05-06-2020
DENEKAMP - Het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten staat onder druk.

Dit komt door het verdwijnen van leefgebieden als gevolg van meer verharding en door afname van (wilde) bloemen en planten. Daarom worden op verschillende locaties in de gemeente bermen bewerkt en ingezaaid met bloemenmengsels. Ook plant de gemeente Dinkelland drachtbomen en past zij haar maaibeleid aan.

Bermen hebben een belangrijke functie als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren.

De manier waarop we onze bermen maaien, heeft daarom een belangrijke invloed op de biodiversiteit. Een bloemrijke berm kan op lange termijn terugkomen in ons landschap, maar daarvoor moet anders gemaaid worden. De gemeente past haar maaibeleid de komende jaren steeds verder aan, om de biodiversiteit te stimuleren.
Volg ons