Evaluatie jaarwisseling Oldenzaaloldenzaal_gemeentehuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 02-06-2020
OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal heeft in de aanloop naar de jaarwisseling 2019-2020 vooral ingezet op preventieve maatregelen en informatievoorziening om de overlast en schade door vuurwerk zoveel mogelijk te beperken.

Toch is de schade in Oldenzaal als gevolg van vuurwerk de afgelopen jaarwisseling opgelopen tot € 25.500,-. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan het voorgaande jaar.

Vooral afvalbakken op De Thij en De Essen waren het doelwit.  

Wat incidenten betreft is de jaarwisseling rustig verlopen. Team veiligheid zoekt voor de komende jaarwisseling de mogelijkheden om de schade en overlast door vuurwerk nog meer te beperken.

Er wordt nu ingezet op handhaving van het nieuwe vuurwerkverbod, mogelijke (vrijwillige) vuurwerkvrije zones, preventie en voorlichting zo heeft het college voorgesteld.
Volg ons