Wierden: alleen noodzakelijke plannenBurgemeester Doret Tigchelaar - Gemeente Wierden (Foto: Gemeente Wierden)
Van de redactie | 02-06-2020
WIERDEN - De gemeente Wierden heeft het jaar 2019 met positieve cijfers afgesloten, blijkt uit de jaarrekening.

Dit komt met name door eenmalige, niet structurele, inkomsten vanuit grondverkoop. Ondanks een positief resultaat van 1,4 miljoen euro, is er de komende jaren enkel ruimte voor plannen die absoluut niet uitgesteld kunnen worden.

Dat staat in de nota meerjarenbeleid waarmee het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd.
De nota meerjarenbeleid geeft een doorkijkje naar de plannen die het college van B&W de komende jaren gaat uitvoeren, uitgaande van het coalitieprogramma en de financiële ruimte die er is. Die financiële ruimte blijkt beperkt.

“Het is nu heel lastig in te schatten hoeveel geld de coronacrisis ons gaat kosten, maar we houden rekening met ongeveer een miljoen euro”, legt wethouder financiën Richard Kortenhoeven uit. “Daarnaast moeten we afwachten wat de herverdeling van het gemeentefonds in 2022 wordt, maar de verwachting is dat dat voor kleinere plattelandsgemeenten zoals Wierden negatief uitpakt.” Zorgkosten blijven hoog De zorgkosten en de ontwikkelingen in het sociaal domein blijven ook de komende jaren van grote invloed op de financiële positie van de gemeente Wierden.

“Met behulp van een dashboard hebben we steeds beter inzicht in onze zorgkosten,” vertelt wethouder Eric Braamhaar, die verantwoordelijk is voor het sociaal domein. “We voorzien dat de kosten voor jeugdzorg en de huishoudelijke hulp blijven toenemen en om die extra uitgaven te kunnen opvangen, houden we rekening met 1 miljoen euro reserve voor het sociaal domein.” Naast zaken die absoluut noodzakelijk zijn en niet kunnen worden uitgesteld, gaan de plannen waarover het college al een besluit heeft genomen door.

“Dit jaar gaan we, na een lang en zorgvuldig participatieproces, van start met de uitvoering van de herinrichting van de Dorpsstraat in Enter”, aldus wethouder ruimtelijke ordening Johan Coes. “Daarnaast gaan we ons de komende jaren volop inzetten om te voldoen aan de verschillende vragen op de woningmarkt.” Verder staan duurzaamheid, de gebiedsontwikkeling van de Esrand, het ondernemersklimaat en klimaat adaptieve maatregelen hoog op de agenda.

Ondanks de beperkte financiële mogelijkheden, blijft burgemeester Doret Tigchelaar optimistisch. “Hoewel we moeilijke keuzes moeten maken, vinden we ook weer nieuwe manieren om samen te werken met inwoners, bedrijven en organisaties die passen bij deze tijd. We gaan een onzekere tijd tegemoet, maar ik ben er van overtuigd dat we met elkaar de uitdagingen die ons te wachten staan, aankunnen.” 

De gemeente Wierden heeft ook dit jaar een ‘rekening in een oogopslag’ opgesteld. Dit beknopte overzicht van de jaarcijfers kan men, samen met het volledige jaarverslag en nota meerjarenbeleid 2021-2024, vinden op de website van de gemeente Wierden.
Volg ons