Actie voor natuurstatus Wierdense VeldHet Wierdense Veld (Foto: PPW Wierden)
Van de redactie | 02-06-2020
WIERDEN – De fractie van Platform Progressief Wierden (PPW) biedt vanavond het college ruim 1600 handtekeningen aan voor het behoud van de beschermde status van het Wierdense Veld.

Het Wierdense veld, tussen Wierden en Nijverdal, is een Natura 2000-gebied. Zowel PPW als Groen Links Hellendoorn vrezen dat aan deze status getornd gaat worden.

Leden van de Tweede Kamer vragen zich namelijk af of het niet beter is om kleinere natuurgebieden niet langer aan te merken als Natura 2000-gebied.
PPW vraagt, ondersteund door de ruim 1600 handtekeningen, het college volop in te zetten om de Natura 2000-status van het Wierdense Veld te behouden en duidelijk stelling te nemen tegen uitspraken van kabinetsleden over dit onderwerp.

“Het Wierdense Veld dreigt haar Natura 2000-status te verliezen. Het Wierdense Veld is een groene parel op fietsafstand van Wierden en de gemeente Hellendoorn. Dit natuurgebied kent een bloeiende flora en fauna: dit jaar zijn er nog kraanvogels geboren. Natuur die we moeten koesteren en onze bescherming dubbel en dwars verdient”, aldus PPW.

PPW vraagt de coalitie van de gemeente Wierden zich uit te spreken tegen het voornemen om natuurgebieden te laten verdwijnen en op te komen voor het Wierdense Veld.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond, dinsdag 2 juni, staat een discussie over het Wierdense Veld op de agenda. Er wordt gesproken over de ‘conflictsituatie drinkwater(win)- versus natuurbeschermingsbelang, optredend bij de planuitwerking van het Wierdense Veld’.

In het gebied wordt net zo veel (of zelfs meer) grondwater onttrokken dan dat via neerslag jaarlijks in dit gebied het grondwater aanvult. Er is zo beschouwd sprake van een zeker spanningsveld tussen drinkwaterwinnings- en N2000-beschermingsbelang.

Dat belangenconflict werd gaande de planuitwerking voor het gebied steeds duidelijker. De provincie heeft in verband met dit conflict het verder uit werken van de plannen voor het Wierdense Veld tenminste met een half jaar stilgelegd.

Tijdens de raadsvergadering van vanavond komen er meerdere scenario’s ter sprake. Van het voorrang geven aan de drinkwaterwinning tot het centraal stellen van het Natura 2000-beleid, en varianten daartussenin. De coalitie streeft naar een goede balans tussen economie en natuur en landschap en wil samen met agrariërs, inwoners en gebiedspartners zoeken naar een nieuwe duurzame situatie. ‘Van belang daarbij zijn een passende compensatie en voldoende toekomstperspectief voor ondernemers in het gebied’, aldus de coalitie.
Het is vanavond aan de raad om in deze situatie haar standpunt te bepalen.
Volg ons