Enschede best aangenaam wonenEnschede plaatsnaam bord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 23-01-2020
ENSCHEDE - Enschedeërs zijn over het algemeen best tevreden over hun stad, maar er is ook zeker verbetering mogelijk op sociaal vlak.

Uit de jaarlijkse stadspeiling blijkt dat 64 procent van Enschedeërs gehecht is aan de buurt en dat 83 procent zich er veilig voelt. Wel krijgt de sociale cohesie in de buurt een relatief laag cijfer; 5,8.

Daarnaast ervaren inwoners dat de gemeente hen te weinig betrekt bij plannen en dat ze weinig invloed zouden hebben op de keuzes.

Andere, meer positieve uitkomsten zijn dat bijna een kwart van de mensen wekelijks vrijwilligerswerk verricht en dat ze de kwaliteit van het buitengebied waarderen met het rapportcijfer 7,8.

De gemeente meet een groot aantal factoren die wellicht niet op elkaar aan lijken te sluiten, maar wel een goed beeld geven van de stadsbelevenis bij de inwoners.
Volg ons